Aktualitātes

Izmaiņas stundu sarakstā

Konkursi

Aktualitātes

 

OGRES MĀKSLAS SKOLA 2019./2020. MĀCĪBU GADĀ UZŅEM AUDZĒKŅUS ŠĀDĀS PROGRAMMĀS:

 

  • PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA” SKOLĒNIEM NO 10 GADU VECUMA (4.,5.KLASES) PARALĒLI MĀCĪBĀM PAMATSKOLĀ. MĀCĪBU ILGUMS 5 GADI, 1460 STUNDAS. Konsultācijas 2019.gada 03.jūnijā, iestājeksāmeni 4. un 5.jūnijā plkst.15.00 (sīkāka informācija pie dokumentu iesniegšanas)

 

Dokumentu iesniegšanas termiņš uz profesionālās ievirzes programmām no 30.aprīļa līdz 24.maijam.

 

  • PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA” SKOLĒNIEM NO 2.,3.KLASES PARALĒLI MĀCĪBĀM PAMATSKOLĀ. MĀCĪBU ILGUMS 7 GADI, 2455 STUNDAS

 

Dokumentu iesniegšanas termiņš uz profesionālās ievirzes programmām no 30.aprīļa līdz 14.jūnijam.

___________________________________________________________________________________

  • VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS GRUPĀS BĒRNUS NO 4 LĪDZ 9 GADIEM, AR IESPĒJU APGŪT ZĪMĒŠANAS, GLEZNOŠANAS, KOMPOZĪCIJAS PAMATUS UN IZVĒLĒTIES PRAKTISKI DARBOTIES KERAMIKĀ, FORMU APGLEZNOŠANĀ, TEKSTILĀ, KOKA MĀKSLINIECISKAJĀ APSTRĀDĒ, VEIDOŠANĀ
  • MĀKSLAS STUDIJĀ UZŅEM AUDZĒKŅUS NO 11 GADU VECUMA AR UN BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM, KURI VĒLAS MĀCĪTIES MĀKSLAS PAMATUS VAI SAGATAVOTIES IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM KĀDĀ NO LATVIJAS VIDĒJĀS VAI AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM, KAS ĪSTENO MĀKSLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
  • PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS MĀKSLAS GRUPĀS BEZ VECUMA IEROBEŽOJUMIEM AR UN BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM- GLEZNIECĪBA, KERAMIKA,TĒRPU MODELĒŠANA UN ŠŪŠANA

 

Dokumentu iesniegšanas termiņš uz Vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmām no 30.aprīļa līdz 14.jūnijam.

 

STĀJOTIES MĀKSLAS SKOLĀ (JEBKURĀ PROGRAMMĀ) JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI: VECĀKU VAI AIZBILDŅU IESNIEGUMS UZ SKOLAS IZSTRĀDĀTAS VEIDLAPAS, JĀUZRĀDA BĒRNA DZIMŠANAS APLIECĪBA VAI CITS PERSONAS APLIECINOŠS DOKUMENTS.

DOKUMENTUS PIEŅEM Ogres Mākslas skolas kancelejā, Brīvības ielā 11. Kancelejas darba laiks: p.9.00-19.00, o.-c. 9.00- 18.00, piek. 9.00-15.00. Tālruņa Nr. uzziņām: 65021459, 65021456, 26594829

 

 

 

 

 

OGRES MĀKSLAS SKOLAS

2018./2019.MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA KALENDĀRAIS GRAFIKS

NOTIKUMS

DATUMS, LAIKS

Mācību stundu pēdējā diena

24.maijs

5.LSA,5.LSB,5.S KURSA un 5.A, 5.B, 5.K KLASES AUDZĒKŅU NOSLĒGUMA DARBU NODOŠANAS TERMIŅŠ

20.maijs

Mācību darbu skates

27.-29.maijs

5.A, 5.B, 5.K KLASES AUDZĒKŅU NOSLĒGUMA DARBU AIZSTĀVĒŠANA

28.maijs

5.LSA,5.LSB,5.S KURSA AUDZĒKŅU NOSLĒGUMA DARBU AIZSTĀVĒŠANA

29.maijs

IZLAIDUMS (5.KURSS, 5.KLASE)

31.maijs

Mācību prakse/plenērs 1.- 6.kurss, 1.- 4.klase

3.-14.jūnijs

 SEKOJIET LĪDZI SĪKĀKAI INFORMĀCIJAI!

 

 

2018./2019.mācību gada “Mācību prakses/Plenēra” kalendārais grafiks

Pedagogs/prakses vadītājs

Grupa

Audzēkņu skaits

3.06.

4.06.

5.06.

6.06.

Aleksandrs Kašs

1.a kurss

12

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00 Nodarbība+liecības

Iveta Daugule

1.b kurss

9

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Nodarbība+liecības

Žanete Žvīgure

1.c kurss

11

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Nodarbība+liecības

Astrīda Mazule

1.d kurss

10

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Nodarbība+liecības

Žanete Žvīgure/ Iveta Daugule

1.e kurss

9

14.00-17.00

Iveta Daugule

14.00-17.00

Iveta Daugule

14.00-17.00

Žanete Žvīgure

14.00-17.00

Nodarbība+liecības

Žanete Žvīgure

 

Pedagogs/prakses vadītājs

Grupa

Audzēkņu skaits

3.06.

4.06.

5.06.

6.06.

7.06.

Ilze Kupča

2.a kurss

9

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Nodarbība+skate/liecības

Sarmīte Munde

2.b kurss

12

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Nodarbība+skate/liecības

Ilze Kupča/ Sarmīte Munde

2.c kurss

11

14.00-17.00

Sarmīte Munde

14.00-17.00

Sarmīte Munde

14.00-17.00

Ilze Kupča

14.00-17.00

Ilze Kupča

14.00-17.00

Nodarbība+skate/liecības

Ilze Kupča

 

Pedagogs/prakses vadītājs

Grupa

Audzēkņu skaits

3.06.

4.06.*

5.06.

6.06.

7.06.

Inese Karpova

3.a kurss

8

10.00-13.00

10.00-18.00

Izbraukuma prakse

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00 Nodarbība+skate/liecības

Inese Karpova

3.b kurss

10

14.00-17.00

10.00-18.00 Izbraukuma prakse

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

Nodarbība+skate/liecības

Iveta Priedīte

3.c kurss

9

10.00-13.00

10.00-18.00 Izbraukuma prakse

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Nodarbība+skate/liecības

Iveta Priedīte

3.d kurss

9

14.00-17.00

10.00-18.00 Izbraukuma prakse

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

Nodarbība+skate/liecības

*brauc līdzi pedagogs Signe Kraukle

 

Pedagogs/prakses vadītājs

Grupa

Audzēkņu skaits

3.06.

4.06.

5.06.

6.06.*

7.06.

10.06

11.06

12.06

Violeta Žukovska

4.a kurss

13

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-18.00  Izbraukuma prakse

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00 Nodarbība+skate

10.00-18.00   Izbraukums+liecības

Violeta Žukovska

4.b kurss

10

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

10.00-18.00  Izbraukuma prakse

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00 Nodarbība+skate

10.00-18.00   Izbraukums+liecības

Inguna Strazdiņa

4.c kurss

10

10.00-13.00

10.00-13.0

10.00-13.0

10.00-18.00  Izbraukuma prakse

10.00-13.0

10.00-13.00

10.00-13.00 Nodarbība+skate

10.00-18.00   Izbraukums+liecības

Inguna Strazdiņa

4.d kurss

13

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

10.00-18.00  Izbraukuma prakse

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00 Nodarbība+skate

10.00-18.00   Izbraukums+liecības

*brauc līdzi pedagogs Astra Rubene

Pedagogs/prakses vadītājs

Grupa

Audzēkņu skaits

3.06.

4.06

5.06

6.06

7.06

10.06*

11.06

12.06

Kristīne Jukmane

5.a kurss

15

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-18.00

Izbraukuma prakse

10.00-13.00 Nodarbība+skate

10.00-18.00   Izbraukums+liecības

Pedagogs/prakses vadītājs

 Grupa

Audzēkņu skaits

3.06

4.06

5.06

6.06

7.06

10.06*

11.06

12.06

Elīne Buka

6.a kurss

15

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.0-13.00

10.00-18.00

Izbraukuma prakse

10.00-13.00

Nodarbība+skate

10.00-18.00  Izbraukums+liecības

 

Pedagogs/prakses vadītājs

Grupa

Audzēkņu skaits

3.06

4.06

5.06

6.06

7.06

10.06*

11.06

12.06

Kristīne Jukmane/ Astra Rubene/ Signe Kraukle

1.a klase

14

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

S.K.

14.00-17.00

14.00-17.00

A.R.

10.00-18.00 Izbraukuma prakse

10.00-17.00 Nodarbība+skate

10.00-18.00   Izbraukums+liecības

*brauc līdzi pedagogs Žanete Žvīgure, Iveta Daugule

Suntažu un Ķeguma klašu 1.-5.klases audzēkņi dosies izbraukuma praksē uz Madlienu no 17.-21.jūnijam, pedagogu Ievas Lāces, Māras Mārtiņjānes Kašes un Sanitas Bērzkalnas Čeveres vadībā.

Vienas dienas izbraukuma mācību prakse/plenērs projekta “Dabas skatu darbnīca” ietvaros uz kādu no Ogres novada pagastiem (sevi nodrošinot ar brokastu, pusdienu, launaga maizi un dzeramo ūdeni). Mācību gada noslēgums 12.06. izbraukumā uz V.Purvīša mājām Taurupes pagastā “Vecjauži” (piknika grozu nodrošinās skola)

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA PAR PRAKSI UN IZBRAUKUMIEM

“INFORMĀCIJAS DIENĀ” 30.MAIJĀ PLKST.15.00

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Izmaiņas stundu sarakstā

 

 

Konkursi

Informācija par konkursiem. 

Kancelejas darba laiks:

P 09:00-19:00

O 09:00-18:00

T 09:00-18:00

C 09:00-18:00

P 09:00-15:00

OGRES MĀKSLAS SKOLA

Brīvības iela 11, Ogre 5001

Developed by Francis Pogulis @ LASER-NET.NET

Copyright 2015 ©Ogres Makslas skola. All rights reserved

Tālruņi 65021459,

65022174

Fakss 65021459

omaksla@ogresnovads.lv