Aktualitātes

Izmaiņas stundu sarakstā

Konkursi

Aktualitātes

Cien. audzēkņi un audzēkņu vecāki/aizbildņi!

Ogres Mākslas skola no 23.marta strādā attālināti tas nozīmē,ka pedagogi ar Jums sazinās E-klasē, Whats'App grupās, telefoniski vai ar e-pastu palīdzību.

Jūs saņemsiet uzdevumus, saskaņā ar stundu sarakstu, sekojiet līdzi un pildiet uzdevumus, tā apgūstot gan mācību programmā paredzēto gan mācoties savādāk.

Ja rodas kādi jautājumi,lūdzu sazinieties ar mācību priekšmetu pedagogiem vai ja ir kādas citas neskaidrības,zvaniet

kanceleja: 65021459,22009867 (Dagne)

direktora vietniece mācību darbā: 26594829 (Signe)

ESAM VESELI UN RADOŠI!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogres Mākslas skola gatavojas strādāt attālināti!

Laika posmā no 16.-20.martam,plānotajā skolēnu brīvlaikā, Ogres Mākslas skolas pedagogi un administrācija gatavojas, lai mācības varētu uzsākt attālināti.

Sākot no 2020.gada 23.marta tiks organizēts mācību process attālināti t.i. audzēkņiem uzdos patstāvīgos darbus, kas veicami līdz noteiktam laikam, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Ikkatrs pedagogs tuvākajā laikā apzinās iespējamos komunikācijas kanālus ar audzēkņiem (e-pasts, tālrunis ,sociālie tīkli, e-klase, lietotne WhatsApp). Par veicamajiem mācību uzdevumiem informācija būs e-klasē, kā arī nepieciešamības gadījumā,tiks nodrošināti specifiski materiāli uzdotā darba izpildei un attālinātai mācību procesa nodrošināšanai.

Mācību procesu attālināti katrs pedagogs organizēs individuāli, audzēkņiem uzdodot patstāvīgos darbus, izmantojot iespējamos komunikācijas kanālus ar audzēkņiem nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Gala rezultāts- audzēkņu veidota grāmata, kura ietver audzēkņu izpildītos mācību darbus visos mācību priekšmetos.

Līdz 2020.gada 14.aprīlim nodarbības attālināti notiks tikai profesionālās ievirzes izglītības audzēkņiem t.i. 1.-5.klase un 1.-7.kurss

Interešu izglītības audzēkņiem nodarbības laika periodā no 23.marta līdz 14.aprīlim NENOTIEK!

Mācību maksa par aprīļa mēnesi netiks iekasēta.

Ja gadījumā kādam audzēknim nav pieejami nekādi komunikācijas rīki, kas varētu nodrošināt attālinātu mācību vielas apguvi (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli,e-klase, lietotne WhatsApp ), lūdzam sazināties ar skolas sekretāri Dagni Rudzi  pa tālr.nr. 65021459,22009867, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sargiet sevi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cien.audzēkņi un audzēkņu vecāki!!!

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, no 13.marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukts visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību process (treniņu, sacensību un mēģinājumu norise);mūzikas un mākslas skolās mācību process tiek pārtraukts. Līdz ar to mācību process tiek pārtraukts arī Ogres Mākslas skolā.

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Lūdzam sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā www.spkc.gov.lv.

Informēsim tiklīdz būs zināms kas jauns saistībā ar mācību procesu Ogres Māksla skolā.

 

 

 

Cienījamie apmeklētāji!
Sakarā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.martā visā Latvijas valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, Ogres novada pašvaldības Ogres Mākslas skola uz laiku līdz 2020.gada 14.aprīlim klientu apkalpošanu nodrošina, izmantojot elektronisko un telefonisko saziņu:
Tālrunis saziņai: 65021459, 22009867
E-pasts saziņai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ores novada pašvaldības 2020.gada 13.marta Rīkojums Nr.S/33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEN.,AUDZĒKŅU VECĀKI/AIZBILDŅI!

Lai varam piemērot mācību maksas atlaides jaunajam,2019./2020.mācību gadam ,lūdzam skolas kancelejā iesniegt Jūsu rakstītu iesniegumu un pamatojuma dokumentus/kopijas.

 

No 2019.gada 1.septembra mācību maksas atvieglojumi tiek piešķirti arī interešu izglītības audzēkņiem.

 

Atlaides tiek piešķirtas audzēkņiem no daudzbērnu ģimenes, ja ģimenei piešķirts trūcīgās /maznodrošinātās ģimenes statuss, ja skolā mācās divi bērni no vienas ģimenes, ja bērns ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis,vai bērns ar īpašām vajadzībām.

 

 

 

 

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Izmaiņas stundu sarakstā

 

Cien.audzēkņi un audzēkņu vecāki!!!

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, no 13.marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukts visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību process (treniņu, sacensību un mēģinājumu norise);mūzikas un mākslas skolās mācību process tiek pārtraukts. Līdz ar to mācību process tiek pārtraukts arī Ogres Mākslas skolā.

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu: https://www.mk.gov.lv/…/par-arkartejas-situacijas-izsludina…

Lūdzam sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā www.spkc.gov.lv.

Informēsim tiklīdz būs zināms kas jauns saistībā ar mācību procesu Ogres Māksla skolā.

 

Konkursi

Informācija par konkursiem. 

Kancelejas darba laiks:

P 09:00-19:00

O 09:00-18:00

T 09:00-18:00

C 09:00-18:00

P 09:00-15:00

OGRES MĀKSLAS SKOLA

Brīvības iela 11, Ogre 5001

Developed by Francis Pogulis @ LASER-NET.NET

Copyright 2015 ©Ogres Makslas skola. All rights reserved

Tālruņi 65021459,

65022174

Fakss 65021459

omaksla@ogresnovads.lv