Aktualitātes

Izmaiņas stundu sarakstā

Konkursi

Aktualitātes

 

 OGRES MĀKSLAS SKOLA AICINA RADOŠI DARBOTIES VASARĀ!

 Pieteikšanās zvanot uz norādītajiem tel.nr.

 

 Radošās darbnīcas nosaukums  Dalībnieku  vecums   Pedagogs   Datums                 Tel.nr.
           
           
Kokapstrāde          
Dažādu figūru, burtu veidošana, griešana, kalšana. Koka rotaļlietu izgatavošana       9- 15 gadi  Rihards Tontegode 03.-07.jūlijs                        Plkst. 10.00-12.00                29332852
           
           
Keramika          
Darbošanās ar mālu. Dažādu formu veidošana, sīkplastika     no 10 gadi  Aleksandrs Kašs 03.-07.jūlijs                        Plkst. 10.00-12.00                26002601
           
           
“Krāsiņa māsiņa”          
Zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas pamatu apguve. Dažādi mazi darbiņi griešanas un līmēšanas prasmju attīstīšanai     5 - 7 gadi  Inguna Strazdiņa 03.-07.jūlijs                         Plkst.10.00-11.00                28328735
           
           
“Saulespuķe”          
Zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas pamatu apguve, izmantojot dažādas tehnikas un materiālus    8 -15 gadi  Inguna Strazdiņa 03.-07.jūlijs                        Plkst.11.30-13.00               28328735

 

 

 

 

 

 

 

UZMANĪBU! UZMANĪBU!

2.-4.KLASES AUDZĒKŅI, 1.-4.KURSA AUDZĒKŅI!

 INFORMĀCIJAS DIENA PAR MĀCĪBU PRAKSI JŪNIJĀ 30.MAIJĀ PLKST.15.00,2.STĀVA ZĀLĒ

 

 

 

NOSLĒGUMA DARBU AIZSTĀVĒŠANA UN IZLAIDUMI 2016./2017.MĀCĪBU GADA ABSOLVENTIEM:

 

 NOSLĒGUMA DARBU AIZSTĀVĒŠANA "MAZĀ SKOLA"

5.A.KLASES AUDZĒKŅIEM  25.MAIJĀ PLKST.16.00

5.B.KLASES AUDZĒKŅIEM 25.MAIJĀ PLKST.17.00

5.S.KLASES AUDZĒKŅIEM 25.MAIJĀ PLKST.17.00

 

NOSLĒGUMA DARBU AIZSTĀVĒŠANA "LIELĀ SKOLA"

5.A.KURSA AUDZĒKŅIEM 2.JŪNIJĀ PLKST.11.00

5.B.KURSA UN 5.S.KURSA AUDZĒKŅIEM 2.JŪNIJĀ PLKST.12.30

5.C.KURSA UN 5.K.KURSA AUDZĒKŅIEM 2.JŪNIJĀ PLKST.14.00

 

IZLAIDUMI:

5.KLAŠU AUDZĒKŅIEM OGRES MĀKSLAS SKOLĀ 3.JŪNIJĀ PLKST.12.00 IZSTĀŽU ZĀLĒ

5.KURSU AUDZĒKŅIEM OGRES MĀKSLAS SKOLĀ 3.JŪNIJĀ PLKST.15.00 IZSTĀŽU ZĀLĒ

 

 

 

LIECĪBU IZSNIEGŠANA 1.KLASEI 31.MAIJĀ ,PLKST.15.00

 

 

 

 

 

                                                                                                 

OGRES MĀKSLAS SKOLAS 2016./2017.MĀC.G. MĀCĪBU PRAKSES KALENDĀRAIS GRAFIKS 5.-16.JŪNIJS

Pedagogs

Klase,kurss

Telpa

5.06

6.06

7.06

8.06

9.06

 

 

 

 

 

Rūdis Pētersons

(keramika)

2.a klase

4.telpa, 1.stāvs

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Liecību izsniegšana pēc nodarbības

 

 

 

 

 

Daina Šteinerte

(kustīgās bildes)

2.b klase

35.telpa, 2.stāvs

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Liecību izsniegšana pēc nodarbības

 

 

 

 

 

Dažādi

(darbs ar koku un citi materiāli)

2.c klase

mainīga

15.00-18.00

Sk.Inese Karpova, 40.telpa, 3.stāvs

15.00-18.00

Sk.Rihards Tontegode,

3.telpa, 1.stāvs

15.00-18.00

Sk.Rihards Tontegode,

3.telpa, 1.stāvs

15.00-18.00

Sk.Iveta Priedīte,

25.telpa, 2.stāvs

15.00-18.00

Sk.Rihards Tontegode,

3.telpa, 1.stāvs.

Liecību izsniegšana pēc nodarbības

 

 

 

 

 

Aleksandrs Kašs

(keramika un plenērs)

2.d klase

4.telpa, 1.stāvs

14.00- 16.00

14.00- 16.00

14.00- 16.00

14.00- 16.00

14.00- 16.00

Liecību izsniegšana pēc nodarbības

 

 

 

 

 

 Pedagogs

 Klase,kurss

 Telpa

5.06.

6.06.

7.06.

8.06.

9.06.

 

 

 

 

 

Ilze Kupča

3.a klase

68.telpa, 4.stāvs

10.00-13.00

10.00

Izbraukuma prakse

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Liecību izsniegšana pēc nodarbības

 

 

 

 

 

Iveta Priedīte

3.b klase

25.telpa, 2.stāvs

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00

Izbraukuma prakse.

Sk. Signe Kraukle

10.00-13.00

Liecību izsniegšana pēc nodarbības

 

 

 

 

 

Sarmīte Munde

3.c klase

24.telpa, 2.stāvs

10.00-13.00

10.00

Izbraukuma prakse

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Liecību izsniegšana pēc nodarbības

 

 

 

 

 

 Pedagogs

Klase,kurss Telpa

5.06.

6.06.

7.06.

8.06.

9.06.

12.06.

13.06.

14.06.

 

 

Līga Veide-Nedviga

4.a klase

61.telpa, 3.stāvs

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00

Izbraukuma prakse

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00

Izbraukuma prakse

10.00-13.00

10.00-13.00

Nodarbība, mācību darbu skate. Liecību izsniegšana pēc nodarbības

 

 

Kristīne Jukmane

4.b klase

59.telpa, 3.stāvs

10.00

Izbraukuma prakse

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00

Izbraukuma prakse

10.00-13.00

Nodarbība, mācību darbu skate. Liecību izsniegšana pēc nodarbības

 

 

Žanete Žvīgure

4.c klase

45.telpa, 3.stāvs

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00

Izbraukuma prakse

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Nodarbība, mācību darbu skate. Liecību izsniegšana pēc nodarbības

 

 

 Pedagogs

Klase,kurss Telpa

5.06.

6.06.

7.06.

8.06.

9.06.

12.06.

13.06.

14.06.

15.06.

16.06.

Astrīda Mazule

1.a kurss

47.telpa, 3.stāvs

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00

Izbraukuma prakse

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00

Izbraukuma prakse

10.00-13.00

10.00-13.00

Nodarbība, mācību darbu skate. Liecību izsniegšana pēc nodarbības

10.00

Mācību gada noslēguma pasākums. Izbraukums uz V.Purvīša māju “Vecjauži”, Taurupes pag.

Inese Karpova

2.a kurss

40.telpa, 3.stāvs

10.00

Izbraukuma prakse.

Sk.Astra Rubene

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Nodarbība, mācību darbu skate. Liecību izsniegšana pēc nodarbības

10.00

Mācību gada noslēguma pasākums. Izbraukums uz V.Purvīša māju “Vecjauži”, Taurupes pag.

Ilze Aulmane

3.a kurss

64.telpa, 4.stāvs

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00

Izbraukuma prakse

10.00-13.00

10.00

Izbraukuma prakse

10.00-13.00

Nodarbība, mācību darbu skate. Liecību izsniegšana pēc nodarbības

10.00

Mācību gada noslēguma pasākums. Izbraukums uz V.Purvīša māju “Vecjauži”, Taurupes pag.

Inguna Strazdiņa

4.a kurss

60.telpa, 3.stāvs

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00

Izbraukuma prakse

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

Nodarbība, mācību darbu skate. Liecību izsniegšana pēc nodarbības

10.00

Mācību gada noslēguma pasākums. Izbraukums uz V.Purvīša māju “Vecjauži”, Taurupes pag.

Violeta Žukovska

4.b kurss

64.telpa, 4.stāvs

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00

Izbraukuma prakse

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00

Izbraukuma prakse

10.00-13.00

Nodarbība, mācību darbu skate. Liecību izsniegšana pēc nodarbības

10.00

Mācību gada noslēguma pasākums. Izbraukums uz V.Purvīša māju “Vecjauži”, Taurupes pag.

Audzēkņu skaits izbraukuma praksē

 

 

22

21

21

20

21

26

23

25

 

40+

 

Izstrādāja

Signe Kraukle

Direktora vietn.māc.darbā

 

 

 

Izziņojam pieteikšanos 2017./2018.mācību gadam!!!

 

                          

PIEDĀVĀJAM IEGŪT PROFESIONĀLĀS IEVIRZES MĀKSLAS IZGLĪTĪBU PROGRAMMĀ “VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA”!

LIELĀ SKOLA

 • Mācību ilgums 1460 stundas, 5 gadi

Uzņemam bērnus no 10 gadu vecuma (vispārizglītojošās skolas 4.klases), ar iestājpārbaudījumiem 22.-24.maijā

 • Mācību ilgums 2455 stundas, 5 gadi

Uzņemam bērnus no 10 gadu vecuma (vispārizglītojošās skolas 4.klases) 1.kursā un vakantajām vietām 2.kursā, ar iestājpārbaudījumiem 22.-24.maijā

Dokumentu iesniegšana no 24.aprīļa līdz 19.maijam, Ogres Mākslas skolas kancelejā, uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai pasi. Kancelejas darba laiks P. 9.00- 19.00, O.- C. 9.00- 18.00, Pie. 9.00-15.00. Informācija pa t. 65021459, 22009867

MAZĀ SKOLA

 • Mācību ilgums 1460 stundas, 5 gadi

Uzņemam bērnus no 7 gadu vecuma (vispārizglītojošās skolas 1.klases) 1.klasē un vakantajām vietām 2.klasē ar priekšzināšanām, bez iestājpārbaudījumiem

Dokumentu iesniegšana no 24.aprīļa līdz 16.jūnijam, Ogres Mākslas skolas kancelejā, uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai pasi. Kancelejas darba laiks P. 9.00- 19.00, O.- C. 9.00- 18.00, Pie. 9.00-15.00. Informācija pa t. 65021459, 22009867

 

RADOŠAS NODARBĪBAS INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ BĒRNIEM VECUMĀ NO 4 - 10 GADIEM UN JAUNIEŠIEM

 • Vizuālā māksla- Zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas pamati, bērniem no 4 - 10 gadiem
 • Keramika- Formas veidošana keramikas tehnikās, sīkplastika, bērniem no 4 - 10 gadiem
 • Trauku apgleznošana- Keramikas trauku un formu izgatavošana, keramikas un porcelāna apgleznošana, bērniem no 4 - 10 gadiem
 • Tekstils- Tekstila pamati, dažādu materiālu pielietošana tekstila tehnikās, bērniem no 7-10 gadiem
 • Tērpu modelēšana- Modelēšanas pamati, krāsu mācība, kompozīcijas pamati, bērniem no 12 – 15 gadiem
 • Koka mākslinieciskā apstrāde- Koka apstrādes tehnikas, priekšmetu maketēšana un izgatavošana, bērniem no 9- 15 gadiem
 • Studija- Zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas pamati bērniem un jauniešiem no 13 - 18 gadiem. Sagatavošanas kurss iestājeksāmeniem vidējās un augstākās mācību iestādēs ar mākslas un arhitektūras izglītības programmām

Interešu izglītībā uzņem bez iestājpārbaudījumiem, ar un bez priekšzināšanām.

Dokumentu iesniegšana no 13.maija līdz 16.jūnijam, Ogres Mākslas skolas kancelejā, uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai pasi. Kancelejas darba laiks P. 9.00- 19.00, O.- C. 9.00- 18.00, Pie. 9.00-15.00. Informācija pa t. 65021459, 22009867

 

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA

 • Tērpu modelēšana un šūšana- Modelēšanas pamati, šūšanas pamati, modelēto tērpu izgatavošana
 • Keramika- keramikas tehnikas, materiālu mācība, formveide
 • Formas tekstils- Tekstila pamati, materiālu mācība, tekstila tehnikas, kompozīcijas pamati, tekstila formveide
 • Gleznošana- Gleznošanas pamati, krāsu mācība, kompozīcijas pamati, glezniecības tehnikas
 • Studija- Zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas pamati

 

Dokumentu iesniegšana no 13.maija līdz 18.augustam, Ogres Mākslas skolas kancelejā, uzrādot personas apliecinošus dokumentus. Kancelejas darba laiks P. 9.00- 19.00, O.- C. 9.00- 18.00, Pie. 9.00-15.00. Informācija pa t. 65021459, 22009867

 

 

 

 

Ogres Mākslas skolas audzēknes ieguvušas 3.vietu Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursā!Apsveicam 1.kursa audzēknes Esmeraldu Stīpiņu , Dārtu Džesiku Skutuli un viņu skolotāju Inesi Karpovu!

 

 

 

 

 

No 2017. gada 1. līdz 13. aprīlim četrās Latvijas pilsētās – Rīgā, Liepājā, Rēzeknē un Valmierā vienlaicīgi notiek Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde “Garšīgie”.

Izstādē skatāmi Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkursa darbi – iepakojuma dizaina piedāvājumi dažādiem garšīgiem produktiem. Ogres Mākslas skolas jaunākie dalībnieki Dārta Džesika Skutule, Esmeralda Stīpiņa veidoja grafisko noformējumu konfektēm, vecākie – Māra Voitkāne, Laura Melngalve iepakojuma dizainu smūtijam, Nellija Spūle un Katrīna Aleksandra Ostaņēviča  veselīgam našķim. Mūsu audzēknes konkursam sagatavoja pedagogi Kristīne Jukmane, Inese Karpova un Ilze Kupča.

Dizaina uzdevumi mācību saturā Latvijas mākslas skolās ir viens no būtiskiem soļiem, kas jāattīsta nākotnē. Iespējams, ka tieši pieredze domāt un strādāt kā dizaineram, palīdzēs jauniešiem veikt izvēli tālākām mācībām dažādās dizaina jomās dizaina un mākslas vidusskolās Latvijā.

Valsts konkursā piedalījās bērni un jaunieši no simts Latvijas mākslas skolām. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu valsts konkursu mākslā ik gadu organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Izstādes norises vietas:

PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, K.Valdemāra ielā 139, Rīgā;

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, Kungu ielā 21a, Liepājā;

Valmieras Mākslas vidusskolā, Purva ielā 12, Valmierā;

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, Baznīcas ielā 34a, Rēzeknē.

 

 

2016./2017.m.g. noslēguma kalendārais grafiks

 

 • LIELAJAI un MAZAJAI skolai mācību stundas līdz 26.maijam
 • Vizuālās mākslas grupu audzēkņiem nodarbības notiek līdz 31.maijam
 • Mācību skates LIELAJAI un MAZAJAI skolai 29.,30.,31.maijā
 • 5.KLASĒM noslēgumu darbu nodošana līdz 19.maijam, darbu aizstāvēšana 26.maijā
 • 5.KURSIEM noslēguma darbu nodošana līdz 26.maijam, 02.jūnijā aizstāvēšana
 • 03.jūnijā izlaidums Lielajai un Mazajai skolai
 • “ZAĻĀ PRAKSE” 2.-4.klasei un 1.-4.kursam no 5.-16.jūnijam

 

PS: Norises laiki tiks precizēti,lūdzam sekot līdzi informācijai!

 

 

 

 

 

VISIEM ,VISIEM ,VISIEM LIELIEM UN MAZIEM

PAVASARA BRĪVLAIKS NO 13. LĪDZ 17.MARTAM!

(nodarbības šajā laikā nenotiks,un mācību maksa par marta mēnesi paliek nemainīga)

 

 

 

 

 

 Noslēguma darbu starpskašu grafiks


Datums

Diena

Laiks

Vieta

Kurss

27.februāris, 27.marts, 10.aprīlis

Pirmdiena

18.00- 19.00

3.stāvs, 59.telpa

5. C kurss

28.februāris, 28.marts, 11.aprīlis

Otrdiena

18.00- 19.00

3.stāvs, 59.telpa

5.A kurss

1.marts, 29.marts, 12.aprīlis

Trešdiena

18.00- 19.00

3.stāvs, 59.telpa

5.B kurss

 

Uz starpskatēm audzēkņiem ierašanās obligāta. Noslēguma darbu ideju skiču apstiprināšana līdz  27.martam.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AICINĀM APMEKLĒT MŪSU AUDZĒKŅU RADOŠO DARBU IZSTĀDI “SĒD SAULĪTE SUDRABĀ”, KAS VELTĪTA MŪSU VALSTS DZIMŠANAS DIENAI CEĻĀ UZ LATVIJAS SIMTGADI!

IZSTĀDI ATKLĀSIM 9.NOVEMBRĪ PLKST 16.00.

IZSTĀDE BŪS APSKATĀMA NO 8.- 19.NOVEMBRIM BRĪVĪBAS IELĀ 11, OGRĒ.

SVĒTKU NEDĒĻĀ, 11.NOVEMBRĪ, NO PLKST. 15.00- 17.00, MĀKSLAS SKOLA AICINA PIEDALĪTIES RADOŠAJĀ DARBNĪCĀ! DARBNĪCA GAN LIELĀKIEM GAN MAZĀKIEM BĒRNIEM UN ARĪ VIŅU VECĀKIEM.

KOPĀ GATAVOSIMIES SAGAIDĪT LATVIJAS DZIMŠANAS DIENU!

 


 

 

 

VISIEM, VISIEM,LIELIEM UN MAZIEM

RUDENS BRĪVLAIKS NO 24.-29.OKTOBRIM

(NODARBĪBAS ŠAJĀ LAIKĀ NENOTIKS UN MĀCĪBU MAKSA PAR OKTOBRA MĒNESI PALIEK NEMAINĪGA)!!!

 

 

 

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS AUDZĒKŅIEM PIRMĀ TIKŠANĀS AR :

KERAMIKAS PASNIEDZĒJU NOTIKS 30.SEPTEMBRĪ ,PLKST.18.30,1.STĀVA 4.TELPĀ,

ZĪMĒŠANAS,GLEZNOŠANAS PASNIEDZĒJIEM NOTIKS PIRMDIEN,03.OKTOBRĪ plkst.18.00,OGRES MĀKSLAS SKOLAS 2.STĀVA ZĀLĒ,

TĒRPU MODELĒŠANAS UN ŠŪŠANAS PASNIEDZĒJI JŪS GAIDĪS OTRDIEN,04.OKTOBRĪ PLKST.19.15, 3.STĀVA 60.TELPĀ

GAIDĪSIM VISUS,KAS BIJA PIETEIKUŠIES UN JAUNUS INTERESENTUS!!! UZ TIKŠANOS

 

 

 

 

 

CIEN.AUDZĒKŅU VECĀKI!

IR MAINĪJIES KONTA NR. MĀCĪBU MAKSAS VEIKŠANAI!!!

JAUNAIS KONTA NR. LV80HABA0551042512513

Saņēmējs: OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr..: LV 90000024455

Ailītē INFORMĀCIJA SAŅĒMĒJAM:

1.Ogres Mākslas skola

2.Bērna vārds,uzvārds

3.Mācību maksa

JA ESAT SAMAKSĀJUŠI PAR SEPTEMBRI IZMANTOJOT IEPRIEKŠĒJO KONTU,NESATRAUCATIES NAUDA NAV PAZUDUSI,BET TURPMĀK LIETOJAT TIKAI ŠO KONTA NR.!

PALDIES!

 

 

CIEN.VECĀKI!VĒRŠAM UZMANĪBU UZ JAUNO PEDAGOGU APMAKSAS MODELI,KAS TIEŠI APDRAUD MĀKSLAS SKOLU AUDZĒKŅU PROFESIONĀLĀS IEVIRZES PROGRAMMU APGUVI. MODEĻA IETEKME SKARS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU MAZINOT IESPĒJU BĒRNIEM SATURĪGI PAVADĪT BRĪVO LAIKU,APGŪSTOT MĀKSLAS PAMATUS.

http://lkdaf.lv/aktualitte/89-27042016-jaunais-pedagogu-darba-samaksas-modelis--kaps-kultrizgltbas-jomai-latvij.html

 

 

 

 

RADOŠAS NODARBĪBAS INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ BĒRNIEM VECUMĀ NO 4 - 10 GADIEM UN JAUNIEŠIEM

 • Vizuālā māksla- Zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas pamati, bērniem no 4 - 10 gadiem
 • Keramika- Formas veidošana keramikas tehnikās, sīkplastika, bērniem no 4 - 10 gadiem
 • Trauku apgleznošana- Keramikas trauku un formu izgatavošana, keramikas un porcelāna apgleznošana, bērniem no 4 - 10 gadiem
 • Tekstils- Tekstila pamati, dažādu materiālu pielietošana tekstila tehnikās, bērniem no 7-10 gadiem
 • Tērpu modelēšana- Modelēšanas pamati, krāsu mācība, kompozīcijas pamati, bērniem no 12 – 15 gadiem
 • Koka mākslinieciskā apstrāde- Koka apstrādes tehnikas, priekšmetu maketēšana un izgatavošana, bērniem no 9- 15 gadiem
 • Studija- Zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas pamati bērniem un jauniešiem no 13 - 18 gadiem. Sagatavošanas kurss iestājeksāmeniem vidējās un augstākās mācību iestādēs ar mākslas un arhitektūras izglītības programmām
 • Mākslas terapija bērniem- individuālas un grupu nodarbības

Interešu izglītībā uzņem bez iestājpārbaudījumiem, ar un bez priekšzināšanām.

Dokumentu iesniegšana Ogres Mākslas skolas kancelejā, uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai pasi. Kancelejas darba laiks P. 9.00- 19.00, O.- C. 9.00- 18.00, Pie. 9.00-15.00. Informācija pa t. 65021459, 22009867

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA

 • Tērpu modelēšana un šūšana- Modelēšanas pamati, šūšanas pamati, modelēto tērpu izgatavošana
 • Keramika- keramikas tehnikas, materiālu mācība, formveide
 • Interjera projektēšanas pamati- Telpas projektēšanas pamati, materiālu mācība, apgaismojums telpā, dizaina pamati, rasēšanas pamati
 • Reklāmas izstrādes pamati- Reklāmas pamati, burtu mācība, firmas stila izstrāde, datorgrafika
 • Formas tekstils- Tekstila pamati, materiālu mācība, tekstila tehnikas, kompozīcijas pamati, tekstila formveide
 • Zīmēšana- Zīmēšanas pamati, grafikas tehnikas, kompozīcijas pamati
 • Gleznošana- Gleznošanas pamati, krāsu mācība, kompozīcijas pamati, glezniecības tehnikas
 • Kompozīcija- -Kompozīcijas pamati, krāsu mācība
 • Studija- Zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas pamati

Piedāvājam nodarbības rīta grupās jaunajām māmiņām!

Dokumentu iesniegšana no 25.aprīļa līdz 15.augustam, Ogres Mākslas skolas kancelejā, uzrādot personas apliecinošus dokumentus. Kancelejas darba laiks P. 9.00- 19.00, O.- C. 9.00- 18.00, Pie. 9.00-15.00. Informācija pa t. 65021459, 22009867

 

 

 

Izmaiņas stundu sarakstā 

 

 


 

Konkursi

2.aprīlis un 365 putni.

      Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolā norisinājās 2015./2016.mācību gada valsts konkursa “No tēla līdz dizainam” III. Kārta. Mūsu skolu godam pārstāvēja 4.kursa audzēknes: Katrīna Stīna Jesikena, Līva Lamstera, Anne Gabija Skadiņa, Diāna Dergačeva. Audzēknes papildus konkursam sagatavoja sk. Signe Kraukle. Gaidam rezultātus! Ar veicamā uzdevuma- dizaina priekšmeta izstrādes darba lapām var iepazīties www.lnkc.gov.lv.

      Kā jau katru pavasari, atgriežas gājputni. RDMV izstāžu zālē var apskatīt 365 putnus, kuri salidojuši tepat no dažādām Latvijas mākslas skolām. Putni tika darināti dažādās keramikas tehnikās konkursa II.kārtas ietvaros. Netīšām vai tīšām, katrai dienai savs putns! Ar savu raksturu un tēlu daudzveidību. Aicinām apmeklēt izstādi!Izstāde atvērta līdz 29.aprīlim!

 

OGRES MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKNE ANASTASIJA KAZJUĻONOKA IEGUVUSI VEICINĀŠANAS BALVU!APSVEICAM!Ogrē 9.martā Eiropas Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš un multimākslinieks Kaspars Blūms-Blūmanis viesojās Ogrē, lai sveiktu Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā organizētā konkursa “Mobilā zināšanu ekspreša karoga dizaina konkurss” uzvarētājus.Konkursu organizēja Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar biedrību Eiropas kustība Latvijā. Veselu mēnesi – no 3.februāra līdz 3.martam – skolēni un studenti varēja iesniegt savus darbus.Noteiktajā laikā iesniegtos darbus izvērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un biedrības Eiropas Kustība Latvijā pārstāvji, kā arī pieaicinātie eksperti. Žūrijas komisijas vadītājs – multimākslinieks Kaspars Blūms-Blūmanis.Konkurss tika rīkots ar mērķi izveidot karoga dizainu akcijai “Mobilais zināšanu ekspresis 2016”. ““Mobilais zināšanu ekspresis 2016” ir pārsteigumu un zināšanu pilns autobuss, kas no 14. aprīļa līdz 9. maijam viesosies Latvijas skolās, aicinot sākumskolas skolēnus piedalīties spēlē un iepazīt Eiropas Savienību. Karoga dizains tiks izmantots autobusa ārējā un iekšējā noformējumā, kā pamatelements,” informē Eiropas kustība Latvijā pārstāvji.Konkursā piedalījās 161 dalībnieks no visām Latvijas skolām, izstrādājot skices Mobilā zināšanu ekspreša karogam. Lielajā konkurencē – konkursā piedalījās arī Mākslas akadēmijas studenti – žūrija noteica piecus labākos dizaina piedāvājumus, vērtējot zīmējuma atbilstību konkursa nosaukumam, idejas oriģinalitāti un izpildījumu. Galveno balvu žūrija nolēma piešķirt Ogres tehnikuma audzēknei Renātei Balodei (balva 250 EUR), savukārt Ogres Mākslas skolas audzēkne Anastasija Kazjuļonoka ieguvusi veicināšanas balvu – 50 EUR. Konkursam palīdzēja sagatavoties Ogres Mākslas skolas skolotājs Pēteris Justovičs.Jaunietēm balvas pasniedza Andris Gobiņš un žūrijas komisijas priekšsēdētājs Kaspars Blūms-Blūmanis, viņas sveica arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis, vēlot vienmēr būt aktīvām un radošām.

2016.gada Valsts konkursa “No tēla līdz dizainam”

2.kārta “Putns” noslēgusies ! Ogres Mākslas skola iekļuvusi Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursa 3.kārtā! Kopvērtējumā esam 7.vietā pēc punktu skaita! Paldies 4.kursa audzēknēm Līvai Lamsterai, Katrīnai Stīnai Jesikenai, Annei Gabijai Skadiņai, Diānai Dergačevai! Viņām arī atzinības par tēmas “Putns” idejisko risinājumu keramikas materiālos un tehnikās. Paldies skolotājiem Žanetei Žvīgurei un Aleksandram Zobenam, kuri aizrautīgi ieguldīja savas profesionālās zināšanas, sniedzot atbalstu mācību stundās. Skolas iekšējā konkursa 1.kārtā piedalījās audzēkņi no 1.-4.kursam. Mājās palikušos putnu tēlus varēs apskatīt Lieldienu izstādē no 21.marta Ogres Mākslas skolas izstāžu zālē. Bet savukārt, visi iesūtītie Valsts konkursa 2. kārtas darbi tiks izstādīti izstādē PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Kr. Valdemāra ielā 139 no 2.-29.aprīlim, bet maijā – Jūrmalas Mākslas skolā. Valsts konkursa 2. un 3. kārtas laureātu un pedagogu apbalvošanas pasākums notiks 29.aprīlī PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā. 3.kārtas konkurss norisināsies 4 dizaina vidusskolās visā Latvijā. Ogres Mākslas skolas audzēkņu komanda dosies uz Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolu. Konkursa tēma: “No tēla līdz dizainam”.

Sagatavoja S.Kraukle Ogres Mākslas skolas direktora vietn.māc.darbā

 

Kancelejas darba laiks:

P 09:00-19:00

O 09:00-18:00

T 09:00-18:00

C 09:00-18:00

P 09:00-15:00

OGRES MĀKSLAS SKOLA

Brīvības iela 11, Ogre 5001

Developed by Francis Pogulis @ LASER-NET.NET

Copyright 2015 ©Ogres Makslas skola. All rights reserved

Tālruņi 65021459,

65022174

Fakss 65021459

omaksla@ogresnovads.lv