Aktualitātes

Izmaiņas stundu sarakstā

Konkursi

Aktualitātes

Ogres Mākslas skolas 2019./2020.mācību gada 1.pusgada kalendārais grafiks

Profesionālās ievirzes izglītības audzēkņiem

(1.-2.KLASE; 1.-7.KURSS)

pēdējā nodarbību diena 13.decembris

(ieskaitot)

mācību darbu skates

16.-18.decembris

Liecību izsniegšana

20.decembrī

 

Interešu izglītības programmas audzēkņiem

pēdējā nodarbība

19.decembris

(ieskaitot)

 

 

VISIEM ZIEMAS BRĪVLAIKS

NO 2019.GADA 23.DECEMBRA LĪDZ 2020.GADA 3.JANVĀRIM!

Nodarbības šajā laikā nenotiks.

 

 

 

 

CIEN.,AUDZĒKŅU VECĀKI/AIZBILDŅI!

Lai varam piemērot mācību maksas atlaides jaunajam,2019./2020.mācību gadam ,lūdzam skolas kancelejā iesniegt Jūsu rakstītu iesniegumu un pamatojuma dokumentus/kopijas.

 

No 2019.gada 1.septembra mācību maksas atvieglojumi tiek piešķirti arī interešu izglītības audzēkņiem.

 

Atlaides tiek piešķirtas audzēkņiem no daudzbērnu ģimenes, ja ģimenei piešķirts trūcīgās /maznodrošinātās ģimenes statuss, ja skolā mācās divi bērni no vienas ģimenes, ja bērns ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis,vai bērns ar īpašām vajadzībām.

 

 

 

 

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Izmaiņas stundu sarakstā

 

Konkursi

Informācija par konkursiem. 

Kancelejas darba laiks:

P 09:00-19:00

O 09:00-18:00

T 09:00-18:00

C 09:00-18:00

P 09:00-15:00

OGRES MĀKSLAS SKOLA

Brīvības iela 11, Ogre 5001

Developed by Francis Pogulis @ LASER-NET.NET

Copyright 2015 ©Ogres Makslas skola. All rights reserved

Tālruņi 65021459,

65022174

Fakss 65021459

omaksla@ogresnovads.lv