Normatīvie dokumenti

Uzņemšana

Maksājumi

Gada pārskats

Gada plāns

Attīstības plāns

Normatīvie dokumenti

Iekšējās kārtības noteikumus izglītojamiem lejuplādēt šeit

Iekšējās kārtības noteikumus izglītojamo vecākiem lejuplādēt šeit

Izglītojamo pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumus lejuplādēt šeit

Izglītojamo prasmju un zināšanu vērtēšanas noteikumus lejuplādēt šeit

Ogres Mākslas skolas nolikumu lejuplādēt šeit

 

Uzņemšana

Izglītojamo uzņemšanas kārtību lejuplādēt šeit

 

Maksājumi

Mācību maksas atvieglojumu kārtību lejuplādēt šeit

Ogres novada sēdes protokolu par mācību maksas noteikšanu lejuplādēt šeit

Saņēmējs: Ogres novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr.: LV90000024455

Konta Nr.: LV45UNLA0050023262193

Lūdzam ailītē INFORMĀCIJA SAŅĒMĒJAM norādīt:

1. Līguma Nr.

2. Audzēkņa vārds,uzvārds

3. Izglītības programmas nosaukums

4. Periods par kuru tiek maksāts (mēnesis)

5. Ogres Mākslas skola

 

 

Gada pārskats

 

Gada plāns

 

Attīstības plāns

 

Kancelejas darba laiks:

P 09:00-19:00

O 09:00-18:00

T 09:00-18:00

C 09:00-18:00

P 09:00-15:00

OGRES MĀKSLAS SKOLA

Brīvības iela 11, Ogre 5001

Developed by Francis Pogulis @ LASER-NET.NET

Copyright 2015 ©Ogres Makslas skola. All rights reserved

Tālruņi 65021459,

65022174

Fakss 65021459

omaksla@ogresnovads.lv