Stundu saraksts

     Pašpārvalde

     Ķegums

     Suntaži

     Foto

 

 

 

 

LIELĀ SKOLA (2455 STUNDAS/7 GADI)

STUNDU SARAKSTS 2019./2020.MĀCĪBU GADS

 

 KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

 1.A.KURSS PIRMDIENA 13.45-15.10 zīmēšana/gleznošana Sk.Elīne Buka 4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)
    15.15-16.40 DM/keramika Sk.Žanete Žvīgure 3.stāvs 45.telpa
           
  TREŠDIENA 13.45-15.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Kristīne Jukamne 2.stāvs 24.telpa
           
           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA
1.B.KURSS CETURTDIENA 13.45-15.10 zīmēšana/gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
    15.15-16.40 DM/keramika Sk.Aleksandrs Kašs 1.stāvs 4.telpa
           
  PIEKTDIENA 13.45-15.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Kristīne Jukmane 2.stāvs 24.telpa
           
           
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

1.C.KURSS PIRMDIENA 13.45-15.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Daina Šteinerte-Kalniņa 2.stāvs 36.telpa
           
  CETURTDIENA 13.45-15.10 DM/keramika Sk.Aleksandrs Kašs 1.stāvs 4.telpa
           
  PIEKTDIENA 13.45-15.10 zīmēšana/gleznošana Sk.Elīne Buka 4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)
 
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

2.A.KURSS PIRMDIENA 13.45-15.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere 3.stāvs 59.telpa
           
  OTRDIENA 13.45-15.10 zīmēšana/gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
    15.15-16.40 DM/tekstila pamati Sk.Ausma Graudiņa 3.stāvs 61.telpa
           
 KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

2.B.KURSS OTRDIENA 13.45-15.10 DM/tekstila pamati sk.Iveta Daugule 3.stāvs 61.telpa
    15.15-16.40 zīmēšana/gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           
  TREŠDIENA 15.15-16.40 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Kristīne Jukmane 2.stāvs 24.telpa
           
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS TELPA
2.C.KURSS OTRDIENA 15.15-16.40 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa
    16.45-18.10 DM/tekstils Sk.Ausma Graudiņa 3.stāvs 61.telpa
           
  TREŠDIENA 13.45-15.10 zīmēšana/gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS TELPA
2.D.KURSS PIRMDIENA 13.45-15.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa
           
    15.15-16.40 DM/tekstils Sk.Ausma Graudiņa 3.stāvs 61.telpa
           
  PIEKTDIENA 15.15-16.45 zīmēšana/gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           

 

 KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

3.A.KURSS TREŠDIENA 16.45-18.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Daina Šteinerte-Kalniņa 2.stāvs 36.telpa
    18.15-19.40 DM/kokapstrāde Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa
           
  CETURTDIENA 15.15-16.40 gleznošana Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa
           
  PIEKTDIENA 13.45-15.10 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA
3.B.KURSS TREŠDIENA 15.15-16.40 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
    16.45-18.10 DM/kokapstrāde Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa
           
  PIEKTDIENA 15.15-16.40 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
    16.45-18.10 gleznošana Sk.Elīne Buka 4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)
           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA
3.C.KURSS TREŠDIENA 15.15-16.40 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Daina Šteinerte-Kalniņa 2.stāvs 36.telpa
    16.45-18.10 gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           
  PIEKTDIENA 15.15-16.40 DM/kokapstrāde Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa
           
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

4.A.KURSS PIRMDIENA 15.15-16.40 veidošana Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere 1.stāvs 4.telpa
    16.45-18.10 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
           
  TREŠDIENA 16.45-18.10 keramika/porcelāna dizaina pamati Sk.Žanete Žvīgure 3.stāvs 45.telpa
    18.15-19.40 burtu mācība Sk.Kristīne Jukmane 2.stāvs 24.telpa
           
  CETURTDIENA 16.45-18.10 gleznošana Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa

 

KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

4.B.KURSS PIRMDIENA 16.45-18.10 tekstila dizaina pamati Sk.Iveta Daugule 3.stāvs 60.telpa
    18.15-19.40 veidošana Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere 1.stāvs 4.telpa
           
  TREŠDIENA 16.45-18.10 burtu mācība Sk.Kristīne Jukmane 2.stāvs 24.telpa
    18.15-19.40 gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           
  CETURTDIENA 18.15-19.40 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA
4.C.KURSS OTRDIENA 15.15-16.40 gleznošana sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa
    16.45-18.10 veidošana Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa
           
  CETURTDIENA 15.15-16.40 vides dizains/arhitektūras pamati Sk.Tamāra Stuce 2.stāvs 36.telpa
    16.45-18.10 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
           
  PIEKTDIENA 15.15-16.40 burtu mācība Sk.Kristīne Jukmane 3.stāvs 24.telpa
           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA
4.D.KURSS OTRDIENA 15.15-16.40 veidošana Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa
    16.45-18.10 gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           
  CETURTDIENA 15.15-16.40 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
    16.45-18.10 vides dizains/arhitektūras pamati Sk.Tamāra Stuce 2.stāvs 36.telpa
           
  PIEKTDIENA 16.45-18.10 burtu mācība Sk.Kristīne Jukmane 3.stāvs 59.telpa

 

KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

5.A.KURSS PIRMDIENA 15.15-16.40 kompozīcija Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa
    16.45-18.10 DM/porcelāns Šk.Žanete Žvīgure 3.stāvs 45.telpa
           
  OTRDIENA 18.10-19.40 gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           
  TREŠDIENA 15.15-16.40 foto pamati Sk.Aleksandrs Kašs 4.stāvs 68.telpa (2.kāpnes)
    16.45-18.10 veidošana Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa
           
  CETURTDIENA 15.15-16.40 zīmēšana/mākslas valodas pamati Sk.Kristīne Jukmane 2.stāvs 24.telpa
           
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

5.B.KURSS PIRMDIENA 16.45-18.10 veidošana Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere 1.stāvs 4.telpa
    18.15-19.40 zīmēšana/mākslas valodas pamati Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa
           
  OTRDIENA 16.45-18.10 kompozīcija Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa
           
  TREŠDIENA 15.15-16.40 tekstila tehnikas Sk.Astra Rubene 3.stāvs 61.telpa
    16.45-18.10 foto pamati Sk.Aleksandrs Kašs 4.stāvs 68.telpa (2.kāpnes)
           
  CETURTDIENA 16.45-18.10 gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa

 

KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

5.C.KURSS OTRDIENA 15.15-16.40 foto pamati Sk.Aleksandrs Kašs 4.stāvs 68.telpa (2.kāpnes)
    16.45-18.10 kompozīcija Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa
           
  TREŠDIENA 15.15-16.40 veidošana Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa
           
  CETURTDIENA 16.45-18.10 zīmēšana/mākslas valodas pamati Sk.Kristīne Jukmane 2.stāvs 24.telpa
           
  PIEKTDIENA 15.15-16.40 gleznošana Sk.Elīne Buka 4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)
    16.45-18.10 koka apstrādes tehnikas Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa
           
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

5.D.KURSS PIRMDIENA 16.45-18.10 zīmēšana/mākslas valodas pamati Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa
    18.15-19.40 kompozīcija Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa
           
  OTRDIENA 16.45-18.10 foto pamati Sk.Aleksandrs Kašs 4.stāvs 68.telpa (2.kāpnes)
    18.15-19.40 veidošana Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa
           
  CETURTDIENA 15.15-16.40 gleznošana Sk.Elīne Buka 4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)
    16.45-18.10 kokapstrādes tehnikas Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa
           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA
6.A.KURSS PIRMDIENA 15.15-16.40 datorgrafika (KERAMIKA) Sk.Daina Šteinerte-Kalniņa 2.stāvs 35.telpa
    16.45-18.10 gleznošana/mākslas valodas pamati Sk.Elīne Buka 4.stāvs 64.telpa (2.kānes)
    18.15-19.40 datorgrafika (VIDES DIZAINS UN ARHITEKTŪRA) Sk.Daina Šteinerte-Kalniņa 2.stāvs 35.telpa
           
  OTRDIENA 18.15-19.40 kompozīcija Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa
           
  TREŠDIENA 18.15-19.40 veidošana Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa
           
  CETURTDIENA 16.45-18.10 zīmēšana Sk.Elīne Buka 4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)
    18.15-19.40 keramika/formas mācība Sk.Aleksandrs Kašs 1.stāvs 4.telpa
    vai maketēšana Sk.Tamāra Stuce 2.stāvs 36.telpa

 

KURSS                    DIENA                 LAIKS                MĀCĪBU PRIEKŠMETS                SKOLOTĀJS        

VIETA

7.A.KURSS PIRMDIENA 15.15-16.40 tehniskā grafika (VIDE UN ARHITEKTŪRA) Sk.Elīne Buka 4.stāvs 64.telpa(2.kāpnes)
    16.45-18.10 foto pamati/datorgrafika (1.grupa) Sk.Daina Šteinerte-Kalniņa 4.stāvs 68.telpa (2.kāpnes)
    18.15-19.40 keramika/porcelāna dizaina pamati (KER./PORC.DIZANS) Sk.Žanete Žvīgure 3.stāvs 45.telpa
    vai tērpu modelēšana/šūšana (TEKSTILA dizains) Sk.Iveta Daugule 3.stāvs 60.telpa
           
  OTRDIENA 16.45-18.10 mākslas valodas pamati Sk.Iveta Daugule 3.stāvs 60.telpa
    18.15-19.40 kompozīcija Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 24.telpa
           
  TREŠDIENA 16.45-18.10 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
    18.15-19.40 foto pamati/datorgrafika (2.grupa) Sk.Daina Šteinerte -Kalniņa 4.stāvs 68.telpa(2.kāpnes)
           
  CETURTDIENA 18.15-19.40 gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 

 


 

_______________________________________________________________________

 

Pašpārvalde

 

Ķegums

 

 1./2.KLASE

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS
PIRMDIENA 14.30-15.50 mākslas valodas pamati Sk.Ieva Lāce
  16.00-17.20 zīmēšana/gleznošana Sk.Ieva Lāce
       
CETURTDIENA 14.30-15.50 darošā darbnīca Sk.Baiba Bērziņa-Skrīvere
       

3./4.KLASE

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS
OTRDIENA 15.30-16.50 veidošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše
  17.00-18.20 gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše
       
CETURTDIENA 15.30-16.50 zīmēšana Sk.Ieva Lāce
  17.00-18.20 kompozīcija Sk.Ieva Lāce

 5.KLASE

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS
OTRDIENA 15.30-16.50 zīmēšana Sk.Ieva Lāce
  17.00-18.20 kompozīcija Sk.Ieva Lāce
       
TREŠDIENA 16.00-17.20 veidošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše
  17.30-18.50 gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše
       
CETURTDIENA 16.00-17.20 darbs materiālā Sk.Baiba Bērziņa-Skrīvere

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
 

Suntaži

 

 1.S.KLASE

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS/TELPA
PIRMDIENA 15.00-16.25 mākslas valodas pamati sk.Inese Birža/ telpa nr.1
  16.30-18.55 radošā darbnīca Sk.Inese Birža/ telpa Nr.1
       
PIEKTDIENA 14.15-15.40 zīmēšana/gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.1
       

 2.S.KLASE

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS/TELPA
PIRMDIENA 15.00-16.25 mākslas valodas pamati Sk.Inese Birža/ telpa nr.1
       
PIEKTDIENA 14.15-15.40 zīmēšana/gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.1
  15.45-17.10 darbs materiālā Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere/ telpa Nr.2
       

 3.S.KLASE

 DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS/TELPA
PIRMDIENA 15.00-16.25 kompozīcija Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.2
  16.30-18.55 gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.2
       
PIEKTDIENA 14.15-15.40 zīmēšana Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere/ telpa Nr.2
  15.45-17.10 darbs materiālā Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere/ telpa Nr.2
       
4.S.KLASE      
DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS/TELPA
PIRMDIENA 15.00-16.25 kompozīcija Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.2
       
CETURTDIENA 15.00-16.25 veidošana Sk.Inese Birža/ telpa Nr.1
       
PIEKTDIENA 14.15-15.40 zīmēšana Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere/ telpa Nr.2
  15.45-17.10 gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.1
       
5.S.KLASE      
DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS/TELPA
PIRMDIENA 15.00-16.25 kompozīcija Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.2
       
CETURTDIENA 15.00-16.25 veidošana Sk.Inese Birža/ telpa Nr.1
  16.30-17.55 darbs materiālā Sk.Inese Birža/ telpa Nr1
       
PIEKTDIENA 14.15-15.40 zīmēšana Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere/ telpa Nr.2
  15.45-17.10 gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.1
       
5.S.KURSS      
DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJA/TELPA
PIRMDIENA 15.00-16.25 kompozīcija Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.2
  16.30-17.55 mākslas valodas pamati Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.2
       
CETURTDIENA 15.00-16.25 veidošana Sk.Inese Birža/ telpa Nr.1
  16.30-17.55 darbs materiālā Sk.Inese Birža/ telpa Nr.1
       
PIEKTDIENA 14.15-15.40 zīmēšana Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere/ telpa Nr.2
  15.45-17.10 gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.1

Foto

 

Kancelejas darba laiks:

P 09:00-19:00

O 09:00-18:00

T 09:00-18:00

C 09:00-18:00

P 09:00-15:00

OGRES MĀKSLAS SKOLA

Brīvības iela 11, Ogre 5001

Developed by Francis Pogulis @ LASER-NET.NET

Copyright 2015 ©Ogres Makslas skola. All rights reserved

Tālruņi 65021459,

65022174

Fakss 65021459

omaksla@ogresnovads.lv