Stundu saraksts

     Pašpārvalde

     Ķegums

     Suntaži

     Programmas apraksts

     Foto

 

 

 

 

LIELĀ SKOLA (2455 STUNDAS/7 GADI)

STUNDU SARAKSTS 2019./2020.MĀCĪBU GADS

 

 KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

 1.A.KURSS PIRMDIENA 13.45-15.10 zīmēšana/gleznošana Sk.Elīne Buka 4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)
    15.15-16.40 DM/keramika Sk.Žanete Žvīgure 3.stāvs 45.telpa
           
  TREŠDIENA 13.45-15.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Kristīne Jukamne 2.stāvs 24.telpa
           
           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA
1.B.KURSS CETURTDIENA 13.45-15.10 zīmēšana/gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
    15.15-16.40 DM/keramika Sk.Aleksandrs Kašs 1.stāvs 4.telpa
           
  PIEKTDIENA 13.45-15.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Kristīne Jukmane 2.stāvs 24.telpa
           
           
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

1.C.KURSS PIRMDIENA 13.45-15.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Daina Šteinerte-Kalniņa 2.stāvs 36.telpa
           
  CETURTDIENA 13.45-15.10 DM/keramika Sk.Aleksandrs Kašs 1.stāvs 4.telpa
           
  PIEKTDIENA 13.45-15.10 zīmēšana/gleznošana Sk.Elīne Buka 4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)
 
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

2.A.KURSS PIRMDIENA 13.45-15.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere 3.stāvs 59.telpa
           
  OTRDIENA 13.45-15.10 zīmēšana/gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
    15.15-16.40 DM/tekstila pamati Sk.Ausma Graudiņa 3.stāvs 61.telpa
           
 KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

2.B.KURSS OTRDIENA 13.45-15.10 DM/tekstila pamati sk.Ausma Graudiņa 3.stāvs 61.telpa
    15.15-16.40 zīmēšana/gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           
  TREŠDIENA 15.15-16.40 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Kristīne Jukmane 2.stāvs 24.telpa
           
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS TELPA
2.C.KURSS OTRDIENA 15.15-16.40 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa
    16.45-18.10 DM/tekstils Sk.Ausma Graudiņa 3.stāvs 61.telpa
           
  TREŠDIENA 13.45-15.10 zīmēšana/gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS TELPA
2.D.KURSS PIRMDIENA 13.45-15.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa
           
    15.15-16.40 DM/tekstils Sk.Baiba Vaivade 3.stāvs 61.telpa
           
  PIEKTDIENA 15.15-16.45 zīmēšana/gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           

 

 KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

3.A.KURSS TREŠDIENA 16.45-18.10 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Daina Šteinerte-Kalniņa 2.stāvs 36.telpa
    18.15-19.40 DM/kokapstrāde Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa
           
  CETURTDIENA 15.15-16.40 gleznošana Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa
           
  PIEKTDIENA 13.45-15.10 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA
3.B.KURSS TREŠDIENA 15.15-16.40 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
    16.45-18.10 DM/kokapstrāde Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa
           
  PIEKTDIENA 15.15-16.40 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
    16.45-18.10 gleznošana Sk.Elīne Buka 4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)
           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA
3.C.KURSS TREŠDIENA 15.15-16.40 kompozīcija/mākslas valodas pamati Sk.Daina Šteinerte-Kalniņa 2.stāvs 36.telpa
    16.45-18.10 gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           
  PIEKTDIENA 15.15-16.40 DM/kokapstrāde Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa
           
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

4.A.KURSS PIRMDIENA 15.15-16.40 veidošana Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere 1.stāvs 4.telpa
    16.45-18.10 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
           
  TREŠDIENA 16.45-18.10 keramika/porcelāna dizaina pamati Sk.Žanete Žvīgure 3.stāvs 45.telpa
    18.15-19.40 burtu mācība Sk.Kristīne Jukmane 2.stāvs 24.telpa
           
  CETURTDIENA 16.45-18.10 gleznošana Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa

 

KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

4.B.KURSS PIRMDIENA 16.45-18.10 tekstila dizaina pamati Sk.Baiba Vaivade 3.stāvs 60.telpa
    18.15-19.40 veidošana Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere 1.stāvs 4.telpa
           
  TREŠDIENA 16.45-18.10 burtu mācība Sk.Kristīne Jukmane 2.stāvs 24.telpa
    18.15-19.40 gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           
  CETURTDIENA 18.15-19.40 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA
4.C.KURSS OTRDIENA 15.15-16.40 gleznošana sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa
    16.45-18.10 veidošana Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa
           
  CETURTDIENA 15.15-16.40 vides dizains/arhitektūras pamati Sk.Tamāra Stuce 2.stāvs 36.telpa
    16.45-18.10 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
           
  PIEKTDIENA 15.15-16.40 burtu mācība Sk.Kristīne Jukmane 3.stāvs 24.telpa
           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA
4.D.KURSS OTRDIENA 15.15-16.40 veidošana Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa
    16.45-18.10 gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           
  CETURTDIENA 15.15-16.40 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
    16.45-18.10 vides dizains/arhitektūras pamati Sk.Tamāra Stuce 2.stāvs 36.telpa
           
  PIEKTDIENA 16.45-18.10 burtu mācība Sk.Kristīne Jukmane 3.stāvs 59.telpa

 

KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

5.A.KURSS PIRMDIENA 15.15-16.40 kompozīcija Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa
    16.45-18.10 DM/porcelāns Šk.Žanete Žvīgure 3.stāvs 45.telpa
           
  OTRDIENA 18.10-19.40 gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           
  TREŠDIENA 15.15-16.40 foto pamati Sk.Aleksandrs Kašs 4.stāvs 68.telpa (2.kāpnes)
    16.45-18.10 veidošana Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa
           
  CETURTDIENA 15.15-16.40 zīmēšana/mākslas valodas pamati Sk.Kristīne Jukmane 2.stāvs 24.telpa
           
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

5.B.KURSS PIRMDIENA 16.45-18.10 veidošana Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere 1.stāvs 4.telpa
    18.15-19.40 zīmēšana/mākslas valodas pamati Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa
           
  OTRDIENA 16.45-18.10 kompozīcija Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa
           
  TREŠDIENA 15.15-16.40 tekstila tehnikas Sk.Astra Rubene 3.stāvs 61.telpa
    16.45-18.10 foto pamati Sk.Aleksandrs Kašs 4.stāvs 68.telpa (2.kāpnes)
           
  CETURTDIENA 16.45-18.10 gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa

 

KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

5.C.KURSS OTRDIENA 15.15-16.40 foto pamati Sk.Aleksandrs Kašs 4.stāvs 68.telpa (2.kāpnes)
    16.45-18.10 kompozīcija Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa
           
  TREŠDIENA 15.15-16.40 veidošana Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa
           
  CETURTDIENA 16.45-18.10 zīmēšana/mākslas valodas pamati Sk.Kristīne Jukmane 2.stāvs 24.telpa
           
  PIEKTDIENA 15.15-16.40 gleznošana Sk.Elīne Buka 4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)
    16.45-18.10 koka apstrādes tehnikas Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa
           
KURSS DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS

VIETA

5.D.KURSS PIRMDIENA 16.45-18.10 zīmēšana/mākslas valodas pamati Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 25.telpa
    18.15-19.40 kompozīcija Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa
           
  OTRDIENA 16.45-18.10 foto pamati Sk.Aleksandrs Kašs 4.stāvs 68.telpa (2.kāpnes)
    18.15-19.40 veidošana Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa
           
  CETURTDIENA 15.15-16.40 gleznošana Sk.Elīne Buka 4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)
    16.45-18.10 kokapstrādes tehnikas Sk.Rihards Tontegode 1.stāvs 3.telpa
           

KURSS

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS VIETA
6.A.KURSS PIRMDIENA 15.15-16.40 datorgrafika (KERAMIKA) Sk.Daina Šteinerte-Kalniņa 2.stāvs 35.telpa
    16.45-18.10 gleznošana/mākslas valodas pamati Sk.Elīne Buka 4.stāvs 64.telpa (2.kānes)
    18.15-19.40 datorgrafika (VIDES DIZAINS UN ARHITEKTŪRA) Sk.Daina Šteinerte-Kalniņa 2.stāvs 35.telpa
           
  OTRDIENA 18.15-19.40 kompozīcija Sk.Inese Karpova 3.stāvs 40.telpa
           
  TREŠDIENA 18.15-19.40 veidošana Sk.Sarmīte Munde 1.stāvs 4.telpa
           
  CETURTDIENA 16.45-18.10 zīmēšana Sk.Elīne Buka 4.stāvs 64.telpa (2.kāpnes)
    18.15-19.40 keramika/formas mācība Sk.Aleksandrs Kašs 1.stāvs 4.telpa
    vai maketēšana Sk.Tamāra Stuce 2.stāvs 36.telpa

 

KURSS                    DIENA                 LAIKS                MĀCĪBU PRIEKŠMETS                SKOLOTĀJS        

VIETA

7.A.KURSS PIRMDIENA 15.15-16.40 tehniskā grafika (VIDE UN ARHITEKTŪRA) Sk.Elīne Buka 4.stāvs 64.telpa(2.kāpnes)
    16.45-18.10 foto pamati/datorgrafika (1.grupa) Sk.Daina Šteinerte-Kalniņa 4.stāvs 68.telpa (2.kāpnes)
    18.15-19.40 keramika/porcelāna dizaina pamati (KER./PORC.DIZANS) Sk.Žanete Žvīgure 3.stāvs 45.telpa
    vai tērpu modelēšana/šūšana (TEKSTILA dizains) Sk.Baiba Vaivade 3.stāvs 60.telpa
           
  OTRDIENA 16.45-18.10 mākslas valodas pamati Sk.Baiba Vaivade 3.stāvs 60.telpa
    18.15-19.40 kompozīcija Sk.Ilze Kupča 2.stāvs 24.telpa
           
  TREŠDIENA 16.45-18.10 zīmēšana Sk.Violeta Žukovska 4.stāvs 64.telpa
    18.15-19.40 foto pamati/datorgrafika (2.grupa) Sk.Daina Šteinerte -Kalniņa 4.stāvs 68.telpa(2.kāpnes)
           
  CETURTDIENA 18.15-19.40 gleznošana Sk.Iveta Priedīte 2.stāvs 25.telpa
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 

 


 

_______________________________________________________________________

 

Pašpārvalde

 

Ķegums

 

 1./2.KLASE

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS
PIRMDIENA 14.30-15.50 mākslas valodas pamati Sk.Ieva Lāce
  16.00-17.20 zīmēšana/gleznošana Sk.Ieva Lāce
       
CETURTDIENA 14.30-15.50 darošā darbnīca Sk.Baiba Bērziņa-Skrīvere
       

3./4.KLASE

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS
OTRDIENA 15.30-16.50 veidošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše
  17.00-18.20 gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše
       
CETURTDIENA 15.30-16.50 zīmēšana Sk.Ieva Lāce
  17.00-18.20 kompozīcija Sk.Ieva Lāce

 5.KLASE

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS
OTRDIENA 15.30-16.50 zīmēšana Sk.Ieva Lāce
  17.00-18.20 kompozīcija Sk.Ieva Lāce
       
TREŠDIENA 16.00-17.20 veidošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše
  17.30-18.50 gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše
       
CETURTDIENA 16.00-17.20 darbs materiālā Sk.Baiba Bērziņa-Skrīvere

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
 

Suntaži

 

 1.S.KLASE

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS/TELPA
PIRMDIENA 15.00-16.25 mākslas valodas pamati sk.Inese Birža/ telpa nr.1
  16.30-18.55 radošā darbnīca Sk.Inese Birža/ telpa Nr.1
       
PIEKTDIENA 14.15-15.40 zīmēšana/gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.1
       

 2.S.KLASE

DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS/TELPA
PIRMDIENA 15.00-16.25 mākslas valodas pamati Sk.Inese Birža/ telpa nr.1
       
PIEKTDIENA 14.15-15.40 zīmēšana/gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.1
  15.45-17.10 darbs materiālā Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere/ telpa Nr.2
       

 3.S.KLASE

 DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS/TELPA
PIRMDIENA 15.00-16.25 kompozīcija Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.2
  16.30-18.55 gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.2
       
PIEKTDIENA 14.15-15.40 zīmēšana Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere/ telpa Nr.2
  15.45-17.10 darbs materiālā Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere/ telpa Nr.2
       
4.S.KLASE      
DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS/TELPA
PIRMDIENA 15.00-16.25 kompozīcija Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.2
       
CETURTDIENA 15.00-16.25 veidošana Sk.Inese Birža/ telpa Nr.1
       
PIEKTDIENA 14.15-15.40 zīmēšana Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere/ telpa Nr.2
  15.45-17.10 gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.1
       
5.S.KLASE      
DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS/TELPA
PIRMDIENA 15.00-16.25 kompozīcija Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.2
       
CETURTDIENA 15.00-16.25 veidošana Sk.Inese Birža/ telpa Nr.1
  16.30-17.55 darbs materiālā Sk.Inese Birža/ telpa Nr1
       
PIEKTDIENA 14.15-15.40 zīmēšana Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere/ telpa Nr.2
  15.45-17.10 gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.1
       
5.S.KURSS      
DIENA LAIKS MĀCĪBU PRIEKŠMETS SKOLOTĀJA/TELPA
PIRMDIENA 15.00-16.25 kompozīcija Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.2
  16.30-17.55 mākslas valodas pamati Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.2
       
CETURTDIENA 15.00-16.25 veidošana Sk.Inese Birža/ telpa Nr.1
  16.30-17.55 darbs materiālā Sk.Inese Birža/ telpa Nr.1
       
PIEKTDIENA 14.15-15.40 zīmēšana Sk.Sanita Bērzkalna-Čevere/ telpa Nr.2
  15.45-17.10 gleznošana Sk.Māra Mārtiņjāne-Kaše/ telpa Nr.1

Programmas apraksts

 

MĀCĪBU PLĀNS

2019./2020.mācību gads

Profesionālās izglītības programmas veids

Profesionālās ievirzes izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla” 20V211001

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai

Bez ierobežojuma

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

2455 stundas (7 gadi)

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi

Apliecība par profesionālās ievirzes izglītību

 

Mācību priekšmets

 

Stundu skaits

 1.kurss

 

2.kurss

 

3.kurss

 

nodaļa

4.kurss

 

5.kurss

 

6.kurss

 

7.kurss

 

Zīmēšana

385

35

35

70

 

70

35

70

70

Gleznošana

385

35

35

70

 

70

70

35

70

Kompozīcija

315

35

35

35

 

 

70

70

70

Burtu mācība

70

 

 

 

 

70

 

 

 

Mākslas valodas pamati

245

35

35

35

 

 

35

35

70

Veidošana

210

 

 

 

 

70

70

70

 

Darbs materiālā

490

70

70

70

 

70

70

70

70

Keramika/porcelāna apgleznošana

 

70

 

 

 

 

 

 

 

Tekstila pamati

 

 

70

 

 

 

 

 

 

Koka mākslinieciskā apstrāde

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keramikas izstrādājumu dizains

 

 

 

 

Keramikas izstrādājumu dizaina pamati

 

 

 

 

 

70

 

 

 

Porcelāna dizaina pamati

 

 

 

 

 

 

70

 

 

Formas mācība

 

 

 

 

 

 

 

70

 

Keramikas un porcelāna dizains, formas mācība

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

Tekstila un modes dizains

 

 

 

 

Tekstila dizaina pamati

 

 

 

 

 

70

 

 

 

Tekstila tehnikas

 

 

 

 

 

 

70

 

 

Tērpu modelēšana un šūšana

 

 

 

 

 

 

 

70

 

Tērpu modelēšana un šūšana/ tekstila dizains

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

Vides dizains un arhitektūra

 

 

 

 

Vides dizaina un arhitektūras pamati

 

 

 

 

 

70

 

 

 

Koka apstrādes tehnikas

 

 

 

 

 

 

70

 

 

Telpiskā maketēšana

 

 

 

 

 

 

 

70

 

Vides dizains un arhitektūra/

tehniskā grafika

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Izvēles priekšmeti

210

 

 

 

 

 

70

70

70

Foto pamati

 

 

 

 

 

 

70

 

 

Datorgrafika

 

 

 

 

 

 

 

70

 

Datorgrafika/ foto pamati

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Mācību prakse/ plenērs

145

16

20

20

 

28

28

28

5

 

2455

226

230

300

 

378

448

448

425

Stundu/nodarbību skaits nedēļā

 

6 st./

3 nod.

6 st./

3 nod..

8 st./

4 nod.

 

10 st./

5 nod.

12 st./

6 nod.

12 st./

6 nod.

12 st./

6 nod.

 

Foto

 

Kancelejas darba laiks:

P 09:00-19:00

O 09:00-18:00

T 09:00-18:00

C 09:00-18:00

P 09:00-15:00

OGRES MĀKSLAS SKOLA

Brīvības iela 11, Ogre 5001

Developed by Francis Pogulis @ LASER-NET.NET

Copyright 2015 ©Ogres Makslas skola. All rights reserved

Tālruņi 65021459,

65022174

Fakss 65021459

omaksla@ogresnovads.lv